Maj 19 2022 13:49:47
Menu Główne
a a a a a a

 • Strona główna
 • Forum dyskusyjne
 • Szukaj na stronie
 • Kontakt
 • Kalendarze 2022!
 • O Autorach
 • Informacje
  a a a a a a

 • Daty modyfikacji
 • Numery VIN
 • Rozbieżności numeru VIN
 • Dostępne silniki
 • Oznaczenia skrzyń
 • Tapicerki
 • Ceny nowych Golf I
 • VAG Zubehör 1980/81
 • The VW Programme`75
 • Prospekty - katalogi

  MODELE

 • Golf C
 • Golf CL
 • Golf -/D/S
 • Golf L/LD/LS
 • Golf GL/GLD/GLS
 • Golf LX
 • Golf GX
 • Golf GTD
 • Golf GTI
 • Golf GTI Pirelli
 • Golf GTI Trophy
 • Golf GTI 16S
 • Rabbit
 • Rabbit GTI
 • Ciekawostki
  a a a a a a

 • 30 lat Golf
 • 40 lat Golf
 • Historia VW
 • Czym jest swallowtail?
 • Info reklamowe USA
 • VW of America
  Artyku?y z gazet:
 • VW BLIZZARD
 • VW DIESEL
 • VW Z JUGOS?AWII
 • Motorsport-garage
  a a a a a a

 • Silniki sportowe z epoki
 • Lakiery 1974
  a a a a a a

  a
  Nawigacja
  Artykuły » Ciekawostki » Volkswagen z... Jugos?awii
  Volkswagen z... Jugos?awii
  VOLKSWAGEN Z... JUGOS?AWII
  W Jugos?awii maj? by? wytwarzane modele pick-up tej marki, oparte na zespo?ach podwoziowych Golfa i nap?dzane silnikiem benzynowym o pojemno?ci 1,5 dm3 i mocy 51kW (70KM), b?d? te? wysokopr??nym 1,6 dm3 - 40kW (54KM). Rozstaw osi wyd?u?ony zosta? do 2625 mm, wymiar ogumienia wynosi 165 x 13.


  Samochd tego rodzaju produkowany jest ju? od kilku lat w ameryka?skiej fabryce VW, lecz w Europie by? do tej pory nie znany. Sprowadzanie gotowego pojazdu przez ocean by?oby propozycj? nieekonomiczn?, dlatego w?asnie zdecydowano si? na wsp?prac? z Jugos?awi?. Stamt?d rozchodzi? si? ma na wszystkie rynki europejskie 18 tysi?cy pick-upw rocznie.


  Otwarta konstrukcja nadwozia tego pojazdu nie pozwala na w pe?ni samono?n? budow?, tote? w cz??ci pod skrzyni? ?adunkow? spotykamy ram? pomocnicz?. Ze wzgl?du na charakter pojazdu, dysponuj?cego bardzo du?? ?adowno?ci?, bo a? 650 kg, zdecydowano si? na zale?ne zawieszenie k? tylnych na osi rurowej, po??czonej z dwoma resorami p?eliptycznymi. Niezale?nie od du?ych waha? obci??enia k? tylnych, pozostaj? one ustawione zawsze prostopadle do jezdni czego nie zapewni?oby zawieszenie niezale?ne.
  Zak?ady Volkswagen s? od roku 1950 najwiekszym na ?wiecie producentem furgonw dostawczych i mikrobusw. Pojazdy te nap?dzane by?y zawsze czterocylindrowymi silnikami o przeciwsobnym uk?adzie cylindrw, z powietrznym ch?odzeniem. Wy?om w tej tradycji stanowi? jedynie oferowany dopiero od roku model z silnikiem wysokopr??nym umieszczonym z ty?u, lecz ch?odzonym ciecz? za po?rednictwem ch?odnicy osadzonej z przodu wozu. Po feriach wakacyjnych bie??cego roku zniknie i ten ostatni w europejskim programie VW silnik ch?odzony powietrzem. Zamiast niego stosowany ma by? silnik o identycznym uk?adzie cylindrw, lecz ch?odzony ciecz?, pracuj?cy ciszej i zu?ywaj?cy od 1 do 2,5 dm3/100 km paliwa mniej. Oferowana b?dzie rwnie? 5-biegowa skrzynia przek?adniowa stanowi?ca krok w kierunku maksymalnej ekonomii eksploatacji. Silnik ch?odzony powietrzem wytwarzany b?dzie (do roku 1986/87) w Meksyku, gdzie VW ma sw? fabryk? popularnych chrab?szczy. Zmierzamy wi?c do ko?ca ery klasycznego VW, prostego samochodu z niewra?liw? jednostk? nap?dow?, ?atw? w obs?udze i naprawie. Samochody tej firmy upodabniaj? si? do innych.


  Na jesieni br. przewiduje si? premier? odmiany coupe samochodu VW Polo. Ma ona inaczej rozwi?zan? tyln? cz??? nadwozia, co zmniejsza mo?liwo?? przewozu baga?u. Wymiary zasadnicze pozostaj? wszak?e bez zmian.


  Jeszcze wi?ksze zainteresowanie wzbudza nast?pca samochodu Audi 100, maj?cy si? ukaza? w listopadzie br. Ju? dzi? mwi si?, ?e pojazd ten uzyska? wsp?czynnik oporw powietrza zaledwie 0,33 - 0,35. Jak wi?c wida?, samochody nowej generacji s? pod tym wzgl?dem znacznie staranniej kszta?towane ni? modele dotychczasowe, nie mog?ce poszczyci? si? warto?ci? ni?sz? ni? 0,4.  VW Golf Pick-up wytwarzany jest dotychczas tylko w USA, ale wkrtce wejdzie do produkcji rwnie? w Jugos?awii. Dach przestrzeni ?adunkowej stanowi wyposa?enie dodatkowe.


  Polo GT to nowa wersja najmniejszego samochodu z koncernu VW nap?dzanego silnika od 1 do 1,3 dm3. W przeciwie?stwie do kombi-limuzyny, przedstawionej poni?ej, ty? nadwozia jest bardzo ?ci?ty.

  Audi 100 w wersji w jakiej wejdzie do produkcji na jesieni bie??cego roku. Nadwozie przypomina bardzo samochd NSU Ro80 z silnikiem o kr???cym t?oku. Podobie?stwo wynika z d??enia do optymalnych pod wzgl?dem aerodynamicznym kszta?tw. A odpowied? na tak postawione zadanie musi by? jednakowa.  Artyku? pochodzi z gazety MOTOR Nr 12/1982 27 czerwca, str. 8


  Volkswagen Pick-up Caddy