Maj 19 2022 13:49:08
Menu Główne
a a a a a a

 • Strona główna
 • Forum dyskusyjne
 • Szukaj na stronie
 • Kontakt
 • Kalendarze 2022!
 • O Autorach
 • Informacje
  a a a a a a

 • Daty modyfikacji
 • Numery VIN
 • Rozbieżności numeru VIN
 • Dostępne silniki
 • Oznaczenia skrzyń
 • Tapicerki
 • Ceny nowych Golf I
 • VAG Zubehör 1980/81
 • The VW Programme`75
 • Prospekty - katalogi

  MODELE

 • Golf C
 • Golf CL
 • Golf -/D/S
 • Golf L/LD/LS
 • Golf GL/GLD/GLS
 • Golf LX
 • Golf GX
 • Golf GTD
 • Golf GTI
 • Golf GTI Pirelli
 • Golf GTI Trophy
 • Golf GTI 16S
 • Rabbit
 • Rabbit GTI
 • Ciekawostki
  a a a a a a

 • 30 lat Golf
 • 40 lat Golf
 • Historia VW
 • Czym jest swallowtail?
 • Info reklamowe USA
 • VW of America
  Artyku?y z gazet:
 • VW BLIZZARD
 • VW DIESEL
 • VW Z JUGOS?AWII
 • Motorsport-garage
  a a a a a a

 • Silniki sportowe z epoki
 • Lakiery 1974
  a a a a a a

  a
  Nawigacja
  Artykuły » Ciekawostki » Rozbie?no?ci numeru VIN
  Rozbie?no?ci numeru VIN
  Przeszczepy - plaga samochodw importowanych z lat 70-tych, 80-tych i 90-tych.  Samochody ze znakiem VW od wielu lat s? bardzo popularne w naszym kraju. Aktualnie w ramach wsplnoty europejskiej sprowadzenie auta zza granicy nie sprawia wi?kszych problemw - nale?y ponie?? koszty i pojazd mo?emy zarejestrowa? bez problemw (z pewnymi wyj?tkami).
  Kiedy? niestety tak ?atwo nie by?o, a w pewnym okresie sta?o si? to wr?cz niemo?liwe.

  Efektem takiej bariery by?o rejestrowanie samochodw jako tzw. "sk?adaki" - czyli pojazdy, ktre przekracza?y granic? naszego kraju (teoretycznie) rozebrane na cz??ci a nast?pnie w miejscu docelowym dokonywano ich monta?u.
  W takiej sytuacji w dowodzie rejestracyjnym widnia?a adnotacja: SK?ADAK, a za rok produkcji uznawano rok zmontowania - np. Golf mk1 SK?ADAK rok produkcji: 1991.

  Przepisy w odniesieniu do samochodw importowanych zmienia?y si? bardzo, wprowadzono mocne ograniczenia w imporcie a? w ko?cu dosz?o do sytuacji, w ktrej starsze samochody za zachodni? granic? by?y bardzo tanie. Z drugiej strony przej?cia granicznego, czyli w Polsce ceny samochodw znacz?co si? r?ni?y, jednak stan techniczny i wizualny pozostawia? wiele do ?yczenia.

  Importerzy samochodw u?ywanych sprowadzali je do kraju bez mo?liwo?ci rejestracji - czyli po prostu z przeznaczeniem "na cz??ci", jednak zorientowano si?, ?e zamiast przek?ada? dobre cz??ci do zdezelowanych pojazdw mo?na w zasadzie tanim kosztem odnowi? samochd bez konieczno?ci wizyty w urz?dzie zmieniaj?c tylko zawarto?? pola numerowego pod mask?.

  W tym momencie rozpocz?? si? coraz powszechniejszy proceder, ktrego konsekwencje jako mi?o?nicy starych samochodw odczuwamy do dzi?. W prasie motoryzacyjnej lawinowo pojawia?y si? og?oszenia "sprzedam samochd - bia?e tablice" - czyli samochd sprowadzony z Niemiec bez prawa rejestracji.
  Efektem tego stanu rzeczy by?y powszechne przypadki przek?adania numerw VIN ze zu?ytych egzemplarzy na "?wie?e" sztuki. Proceder ten dotyczy? bardzo wielu modeli samochodw importowanych, najwi?ksz? popularno?ci? cieszy?y si? takie marki jak: VW, Audi, Ford, Opel, Mercedes.


  Aktualnie nadal bardzo du?o egzemplarzy na rynku posiada "podmienion? osobowo??". O ile zmiany karoserii wzgl?dem jednego rocznika produkcyjnego s? trudne do wychwycenia tak w przypadku egzemplarzy specjalnych, produkowanych w okre?lonych przedzia?ach czasowych lub w odniesieniu do zmian konstrukcyjnych ocena fa?szywo?ci dokumentacji jest ?atwiejsza.
  Tutaj nale?y wspomnie? o przypadkach, w ktrych zmieniano nie tyle roczniki czy wersje nadwoziowe (3d/5d) lub pojemno?ci silnika a nawet zupe?nie modele - przyk?ad Golf z numerem VIN 175... (1975 rok) w wersji Cabriolet - gdzie wersja ta zosta?a wprowadzona do produkcji przecie? 4 lata p?niej.

  Win? za stan rzeczy mo?na obarcza? osoby dokonuj?ce zmian numerw nadwozia lub wczesn? sytuacj? prawn? niepozwalaj?c? na rejestracj? pojazdw importowanych. Nie jest to istotne w tej chwili. Istniej? subiektywne oceny, ?e trend "zmiany" nadwozia na jednych numerach pogrzeba? wiele bardzo poszukiwanych wsp?cze?nie egzemplarzy z pocz?tku produkcji. Kto? mo?e by? w?a?cicielem wersji LX z silnikiem 1.1 produkowanej w 1983, podczas gdy jego numer nadwozia wskazuje na wersj? GTI z 1976 roku.
  Z powodu takich ingerencji w pojazd jego warto?? niestety jest ni?sza od "nienaruszonego". Argument ten jest bardzo istotny dla osb pragn?cych zachowa? pojazd w fabrycznym stanie.

  Osoby, ktre s? na etapie kupna pojazdu kilkudziesi?cioletniego musz? zwrci? szczegln? uwag? na oryginalno?? numeru nadwozia. Potwierdzenie autentyczno?ci wcale nie jest ?atw? rzecz?, dlatego warto wcze?niej doinformowa? si?, np. jak wybrany model w danym roku produkcyjnym powinien by? wyposa?ony. W du?ym stopniu nawet rzeczoznawcy motoryzacyjni nie s? w stanie wy?apa? takich sytuacji w oparciu o konkretny egzemplarz.

  W tym celu warto zapozna? si? z artyku?ami zamieszczonymi na stronie lub zada? pytania na naszym forum.


  Artyku? powsta? dla osb nosz?cych si? z zamiarem zakupu Golfa mk1 lub innych pojazdw celem unikni?cia rozczarowania zakupionym pojazdem. Informacje zawarte w artykule s? obserwacj? rynku motoryzacyjnego na przestrzeni ostatnich kilkudziesi?ciu lat.