Lipiec 13 2020 19:13:33
Menu G?ówne
a a a a a a

 • Strona g?ówna
 • Forum dyskusyjne
 • Szukaj na stronie
 • Kontakt
 • Kalendarze nowo??!
 • O Autorach
 • Informacje
  a a a a a a

 • Daty modyfikacji
 • Numery VIN
 • Rozbie?no?ci numeru VIN
 • Dost?pne silniki
 • Oznaczenia skrzy?
 • Tapicerki
 • Ceny nowych Golf I
 • VAG Zubehör 1980/81
 • The VW Programme`75
 • Prospekty - katalogi

  MODELE

 • Golf C
 • Golf CL
 • Golf -/D/S
 • Golf L/LD/LS
 • Golf GL/GLD/GLS
 • Golf LX
 • Golf GX
 • Golf GTD
 • Golf GTI
 • Golf GTI Pirelli
 • Golf GTI Trophy
 • Golf GTI 16S
 • Rabbit
 • Rabbit GTI
 • Ciekawostki
  a a a a a a

 • 30 lat Golf
 • 40 lat Golf
 • Historia VW
 • Czym jest swallowtail?
 • Info reklamowe USA
 • VW of America
  Artyku?y z gazet:
 • VW BLIZZARD
 • VW DIESEL
 • VW Z JUGOS?AWII
 • Motorsport-garage
  a a a a a a

 • Silniki sportowe z epoki
 • Lakiery 1974
  a a a a a a

  a
  Powitanie

  Witamy na stronie vwmk1-garage.pl po?wi?conej samochodom Volkswagen Golf mk1 z lat 1974-1983.
  W miar? mo?liwo?ci strona b?dzie rozbudowywana o kolejne materia?y:
  opisy wersji, informacje produkcyjne, dane techniczne jak i równie? instrukcje napraw.


  ?yczenia noworoczne
  Mi?o?nikom oraz w?a?cicielom pierwszej serii modelu Golf / Jetta / Caddy / Scirocco
  w imieniu vwmk1-garage.pl chcia?bym z?o?y? noworoczne ?yczenia.

  Konsekwencji przy d??eniu do obranych celów, odpoczynku od plastikowych samochodów
  w blisko?ci ze starymi VW oraz nies?abn?cego zapa?u do realizacji swoich marze?
  a po ich osi?gni?ciu nieko?cz?cej si? rado?ci z jazdy!
  Oby w 2019 uda?o si? w ko?cu odpali? / polakierowa? / znale?? brakuj?ce cz??ci / uko?czy? w 100% -nasze projekty!
  Wszystkiego dobrego.
  Kalendarz 2018 vwmk1-garage.pl


  Kalendarz vwmk1-garage.pl 2018.


  Podobnie jak w ubieg?ych latach równie? i tym razem wypu?cili?my symboliczn? seri? kalendarzy vwmk1-garage.pl, która do?? szybko znalaz?a swoich w?a?cicieli! :)

  Za ka?dym razem liczba kalendarzy jest z góry ustalona,
  a ostatnio ka?dy z egzemplarzy posiada? nawet unikatowy numer,
  dzi?ki czemu pojedynczy egzemplarz by? wyj?tkowy!

  Na kartach miesi?cy widniej? zdj?cia nades?ane przez u?ytkowników naszego forum.
  W g?osowaniu spo?eczno?? oddaje g?osy na swoich faworytów, w ten sposób wy?aniaj? si? zdj?cia, które pó?niej trafiaj? na nasze kalendarze.  VW Diesel - artyku? w dziale ciekawostki


  W dziale ciekawostki pojawi? si? bardzo archiwalny artyku? z gazety MOTOR, z 1976 roku o nowatorskim wypuszczeniu na rynek ma?ego samochodu osobowego z silnikiem wysokopr??nym.


  Volkswagen dzi?ki zastosowaniu silnika zasilanego olejem nap?dowym, znanego dot?d z samochodów ci??arowych oraz ogromnych rozmiarów pojazdów osobowych idealnie trafi?
  w potrzeby rynku - na którym przecie? w latach 70tych panowa? wielki kryzys paliwowo-energetyczny. Jak pokaza?y kolejne lata by? to strza? w dziesi?tk?.
  To w?a?nie wtedy rozpocz??a si? era, która przecie? trwa do dzi?.


  Mowa oczywi?cie o VW Golf mk1 1,5 Diesel. Zapraszam do lektury!
  LINK